3D slova sa LED diodama


EI20  Napredak tehnologoje, omogućio je proizvodnju LED dioda čija se svjetlost vidi i pri izlaganju dnevnoj svjetlosti, Ovo je omogućilo izradu 3D slova, te ugradnju LED dioda umjesto sijalica ili neonskih cijevi. Prednosti ovih reklama su: vidljivost danju, neograničene mogućnosti upravljanja elektronikom, potrošnja energije je 10 puta manja u odnosu na neonske cijevi,...    viš