totemi za benzinske


Karamujic totem 1Svakodnevne promjene cijena nafte na svjetskom tržištu, dovele su do potrebe brzih korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata. Pravo rješenje jeste ugradnja digitalnih displeja u benzinske toteme. Ugradnjom digitalnih displeja u benzinske toteme, imate mogućnost brze izmjene cijena naftnih derivata, ali i znatno bolji efekat. Toteme izrađujemo u više varijanto i veličina, jednostrane ili dvostrane. Sami displeji se izrađuju u nekoliko varianti, trocifreni ili petocifreni u nekoliko varijanti boja.



Više