reklamni LED displeji


RDD320V48P20RRG Sarajevo1Od 1999 godine proizvodimo kvalitene reklamne  panoe, izrađene tehnologijom koja je potvrđena  širom svijeta. Koristeći visoko kvalitetne svijetleće elemente (LED diode), koji obezbjeđuju dobru vidljivost i pri dnevnom svjetlu, te najnoviji mikroprocesor, dobili smo uređaj koji zadovoljava  sve kriterijume utvrđene za ove uređaje. Do 2012 godine, proizvodili smo jednobojne LED displeje. Sada proizvodimo i višebojne reklamne LED displeje ali i ful kolor displeje. S ponosom ističemo da smo jedini proizvođač ove vrste reklame u širem okruženju. Želite li reklamu "za kojom se okreću svi"? Nabavite "reklamni digitalni displej".. više