semafori sa LED diodana


Lanterne slikaLED diode preuzimaju primat u svim segmentima rasvjete, pa tako i u saobraćajnoj signalizaciji. U saradnji sa firmom "Telefonija Vidaković" iz Doboja, koja posjeduje potrebne certifikate za projektovanje saobraćajne signalizacije, naša firma se odlučila "okušati" i na ovom, veoma zahtjevnom području primjene elektronike i LED rasvjete. Na raskrsnici ulica P.P. NJegoša i V.Ž.Mišića u Brodu, instalirali smo novu opremu za upravljanje semaforskom signalizacijom i postavili lanterne sa LED diodama, Prednosti su očigledne!


Više