Home / O nama / Proizvodnja / Servis /Komponente / Tehnicka podrska / Forum / Download/ Kontakt

Korektori napona

Uređaj se koristi u slučajevima kada mrežni napon varira u granicama 160 V - 250 V, za pogon raznih kućanskih aparata kao što su: TV i video uređaji, razni rashladni uređaji, pumpe, kompresori, rasvjeta itd.
Zahvaljujući mikroprocesoru koji kontroliše rad ovog uređaja postignuta je 100% -tna pouzdanost u radu (izlazni napon 220 V+ - 10%)
Uređaji se izrađuju u rasponu snage 2000 W do 5 kW.
 Pored korektora napona manje snage namijenjenih za upotrebu u domaćinstvi, proizvodimo korektore napona veće snage, kako monofazne tako i trofazne.

Najčešće korišteni korektor napona je AKN2000

                                         

                           Osnovno o uređaju

      AKN 2000 je monofazni korektor – stabilizator napona. Koristi se za napajanje uređaja kojima je potrebno obezbijediti kvalitetan i konstantan napon napajanja.

      Maksimalna snaga na izlazu iz uređaja direktno zavisi od vrijednost ulaznog napona. Pri ulaznom naponu od 220 do 250Vac po fazi, izlazna snaga je 5kVA / 3.5kW

                                 Karakteristike uređaja           

 Tip.........................................................................................................AKN 2000

Nominalni ulazni napon    .......................................................................120-260Vac

Nominalni izlazni napon :....................................................................220VAC; 50Hz

Stabilizacija izlaznog napona :............................  .............................................±8%

Zaštita na minimalnom naponu      .............................................................150VAC
Zaštita na visokom naponu...........................................................................255VAC

Oblik talasa izlaznog napona sinusi sa faktorom oblika (klir faktorom ) :................<3%

Nominalna struja :.......... .................................................................................25A

Nominalna izlazna snaga :. ............................................................2000VA / 1200W

Nominalni izlazni faktor snage :...................................................cos۴=0.7 induktivno

Preopterećenje :................ ..............  .. 120% od nom. opterećenja u trajanju do 5 sek

Neodložen rad :........................................................................................6 sekundi

Odložen rad :.........................................................................................180 sekundi

Načinhlađenja:.............................................................................................prirodno

Nivo šuma :..... .....................................................................................<50dB na 1m

Temperaturni opseg rada :.........................................................................0°C - +40°C

Relativna vlažnost okoline :................................................0 od 90%, bez kondezacije

Klasa izolacije :......................................................................................................F

Nadmorska visina :....................................................................................do 1000m

Dimenzije uređaja, težina:.........................     ......................285x140x220 mm, 6,3 kg

                                                                                                   

              Proizvudimo korektore napona veće snage

AKN5000 snage 5000VA / 3500W  kao i

TROFAZNE korektore     

 

                          uputstva za AKN2000 OVDJE

 

                           uputstva za AKN5000 OVDJE

 
 
 

| o nama | Proizvodnja | Servis | Rezervni dijelovi | Pomoć serviserima | Kontakti | Gdje smo |Naslovna|
 
Internet tim Šljivić elektronike 2007