Home / O nama / Proizvodnja / Servis /Komponente / Tehnicka podrska / Forum / Download/ Kontakt

RDD97-13 je mali displej, prvenstveno namijenjen za postavljanje unutar objekta. Ali i za postavljanje u izloge, okrenute prema prolaznicima.  Nemali broj vlasnika radnji, ovu vrstu reklsme je postavilo ns objekte (vanjska upotreba).

Posebno je atraktivna radi niske cijene.

U slučaju vanjske montaže, postavlja se temperaturni senzor DS1621, te reklama može prikazivati i temperaturu.Ako se reklama postavi unutar objekta, temperaaturni senzor se ne postavlj, jer nema smisla isoisivati temperaturu u samom objektu.

 

U ovu kategoriju reklama spada i RDD120-13, po karakteristikama veoma sličan displeju RDD97-13. Razlika je samo u, među diodnom razmaku, a samim tim i gabaritima reklame-displeja.

 

snovne karakteristike

  

 

RDD 97/13

RDD 120/13

 

 

Veličina slova (cm):
Broj slova :
Broj tačaka :
Broj dioda u tačci :
Ukupo dioda :

Diodno razmak (mm):
Dimenz. displeja(cm) :

Gabariti reklame(cm) :
Ispis temperature :

Potrošnja energije(W):

7 x 5
13
546
1
546

12 x 12
89 x 7
100 x 14 x 5

DA/NE

20

10 x 6.5
13
546
1
546

15 x 15
120 x 10
130 x 17 x 5

DA/NE

20

 

 

 

 

 

Korisnici naših usluga
Vijesti
     • Nestaju zanati
  •  
O LED diodama
Zanimljivosti iz elektronike
 

| o nama | Proizvodnja | Servis | Rezervni dijelovi | Pomoć serviserima | Kontakti | Gdje smo |Naslovna|
 
Internet tim Šljivić elektronike 2007