Home / O nama / Proizvodnja / Servis /Komponente / Tehnicka podrska / Forum / Download/ Kontakt

Verovatno je svima poznato da u Frankfurtu postoji radio-predajnik koji emituje tačno (atomsko) vreme. Atomski časovnici su najtačniji časovnici na svetu, pa zato nije čudno da se sve češće kupuju. To su tzv. radio kontrolisani satovi koji primaju informacije o tačnom vremenu i automatski se podešavaju prema njemu.

Signal Tačnog Vremena (DCF77 signal) emituje se na Dugim Radio Talasima 77.5KHz, iz Fizičko-Tehničkog Instituta Nemacke (PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt) u Mainflingen (24km od Frankfurta na Majni). Sa prijemnikom signala Tačnog Vremena (DCF77 imamo podatak o tačnom vremenu (Minut, Sat, Dan, Dan u nedelji, Mesec, Godina, kao i časovna zona, letnje ili zimsko računanje vremena).

Iako procedura nije baš sasvim ista, nešto slično možete da uradite i na svom računaru. Za razliku od radio-kontrolisanih časovnika, ovo bismo mogli nazvati Internet kontrolisanim satovima. Desktop Atomic Clock je program koji vrši usklađivanje lokalnog časovnika na računaru sa serverima koji šalju informacije o „atomskom” vremenu. Za proveru vremena ovaj program koristi National Institute of Standards and Technology (NIST) atomske servere, a zahvaljujući lepom interfejsu može da se koristi i kao zamena za standardni časovnik u Windowsu.

Sinhronizacija časovnika može da bude automatska ili ručna. U automatskom modu, sinhronizacija će se odvijati u naznačenim vremenskim intervalima, dok u ručnom modu korisnik sam obavlja sinhronizaciju po potrebi. Interesantna je opcija koja omogućava podešavanje samo minuta i sekundi. Na taj način možete da izbegnete problem oko podešavanja vremenskih zona, u slučaju da server koji ste odabrali ne pripada vašoj zoni. Inače, program u sebi sadrži adrese petnaestak „atomskih” servera, a ako želite možete sami dodati još neke.

Program na ekranu može da se prikaže u dve veličine – normalnoj i umanjenoj. Ispod indikator panela, na kome je ispisano lokalno vreme, postavljena su dva najvažnija dugmeta. Prvo dugme Get služi da se preuzme tačno vreme sa odabranog servera. To vreme će se ispisati ispod lokalnog vremena koje računar pokazuje. Ako se ova dva vremena razlikuju, sinhronizacija se obavlja preko dugmeta Adjust. Naravno, ovo sve važi za ručno podešavanje, dok se u automatskom modu sve obavlja bez potrebe za bilo kakvom intervencijom korisnika.

 

 

Korisnici naših usluga
Vijesti
     • Nestaju zanati
  •  
O LED diodama
Zanimljivosti iz elektronike
 

| o nama | Proizvodnja | Servis | Rezervni dijelovi | Pomoć serviserima | Kontakti | Gdje smo |Naslovna|
 
Internet tim Šljivić elektronike 2007