Za potrebe apoteka i farmaceutske industrije proizvodimočetiri vrste reklama

Apotekarski krst – digitalni

ADK Zmija

Radi se o izuzetno atraktivnim reklamama, sa LED diodama . Kpristeći najnoviju LED tehnplogiju kojom upravljaju mikroprocesori proizveli smo nekoliko vrsta apotekarskih LED krstova.

Apotekarski krst ADK76x76P16RRG više

Apotekarski krst ADK60x60 3xLED više

Apotekarski krst ADK70x70 5xLED više

Apotekarski krst ADK90x90SAT više

Apotekarski krst – obični

AP. KRST Al 60x60cm

Proizvodimo dvije varijante običnih krstova: PVC ili Aluminijumski okvir. Površina se radi u zelenoj boji, dok se u unutrašnjosti reklame postavlja neonska ili LED rasvjeta. Od nedavno, apotekarski krst je i zakonska obaveza za sve apoteke u Republici Srpskoj S toga smo odlučili tržištu ponuditi ovu vrstu reklame koja spada u grupi jeftinijih apotekarskih reklama, . više

LED REKLAMNI DISPLEJI

Veoma atraktivni su se pokazali reklamni LED displeji, kao samostalne reklame ili u kombinaciji sa LED apotekarskim krstom ili običnom apotekarskim krstom.

 RDD320V48P20RRG Sarajevo

 KOMBINOVANA APOTEKARSKA REKLAMA

Za većinu objekata, tako i zaapotekarske radnje moguće je kombinovati nekoliko vrsta reklama. Za potrebe ZU LIBRAPHARM iz Srbca uradili smo dvije vrste kombinovanih reklama.

APOTEKA+KRST

Saznaj više.

Kao i 3D REKLAME

 Na prodajnom objektu ZU LIBRAPHARM u Banja Luci montiran je apotekarski krst, sa rasvjetom kao i 3D reklama “APOTEKA

APOTEKA 3D-