Radi se o izuzetno atraktivnim reklamama, sa LED diodama . Kpristeći najnoviju LED tehnplogiju kojom upravljaju mikroprocesori proizveli smo nekoliko vrsta apotekarskih LED krstova.

 Apotekarski krst ADK76x76P16RRG  više

Apotekarski krst ADK60x60 3xLED  više

 Apotekarski krst ADK70x70 5xLED  više