Najnovija verzija apotekarskog LED krsta sa integrisanim digitalnim satom. Reklama je veoma atraktivna sa, standardno integrisanim LED krstovima u tri reda, koji su upravljani mikroprocesorom. U centar krsta postavljen je digitalni LED displej. Dimenzije displeja su 32×16 cm.

Displej prikazuje; sat (tačno vrijeme), datum i temperaturu.

Kompletna oznaka ove vrste apotekarskog krsta je:

ADK70X70-3LED-DS32V16P10R-T

 Iz same oznake, jasno su definisani svi parametri:

ADK – Apotekarski digitalni krst

Prvi dio : 70×70  – dimenzija apotekarskog krsta u cm (70×70) a odnosi se na unutrašnju površinu krsta, dok su dimenzije krsta sa okvirom veće, 82×82 cm

Drugi dio oznake, 3LED – označava 3 reda LED dioda, zelena.

Treći dio oznake, DS32V16P10R – označava model sata koji je integrisan u centar krsta

DS – digitalni sat

32V16 – dužin i visina displeja u cm

P10 – rastojanje između piksela u mm

R – boja LED dioda u displeju (CRVENA)  ili

B – plave LED diode ili

W – bijela boja LED dioda

T – oznaka da displej posjeduje senzor za mjerenje i i ispis temperature

Posebnost ove vrste apotekarske reklame je, upravo u integrisanom displeju koji prikazuje: sadt, datum i temperaturu.

Sam sat je sa povećanom preciznošću, tako da je odstupanje + – 1 minut za jednu godinu.

Ostale karakteristike su: jednostavno podešavanje sata i datuma pomoću daljinskog upravljača.

Isto tako daljinskim upravljačem možete podesiti, periode prikazivanja svakog od podataka i to od 0 sekundi pa do željenog perioda.  Naprimjer, možete odrediti da displej prikazuje sat 10 sekundi, Datum 5 sekundi, Temperaturu 5 sekundi ili bilo koje drugo vrijeme. Sastavni dio displeja jeste senzor za mjerenje temperature sa 4 metra kabla, što omogućuje odmicanje senzora od samog krsta a radi preciznijeg prikazivanja temperature.

Apoteka B PHARM u ključu

Apoteka B PHARM u ključu