Ovo je najatraktivnija vrsta apotekarskog krsta,.Proizvodi se u  dvije veličine:

ADK76X76P16FULL

ADK96X96P10FULL

Iz same oznake, jasno su vidljive osmovne karakteristike;

ADK – Apotekarski digitalni krst

Prvi dio : 76×76  – dimenzija apotekarskog krsta u cm (76×76)

Drugi dio oznake, P16 – označava razmak između piksela u mm.

Treći dio oznake, FULL – označava boje dioda (RGB SMD)

Ovaj digitalni krst se programira računarom,. preko LAN priključka.

Samim tim, mogućnosti ove reklame zavise o zamisli i mašti programera i u tom smislu nema ograničenja.

Opisivanje ovog LED krsta nema smisla, imajući u vidu činjenicu da slika govori više oa riječi. Zato pogledajte video

Osnovne karakteristike:

                                                  ADK76x76P16RRG            ADK96x96P20RRG

Dimenzija krsta(cm):                        76X76                                 96X96
Boja displeja                         crvena, zelena i žuta   crvena, zelena i žuta
Broj piksela (tačaka) :                      1248                                    1248
Broj dioda u tački :                               3                                          3
Ukupo dioda :                                    3744                                    3744
Diodni razmak (mm):                          16                                         20
Gabariti krsta (cm) :                 89 x 89 x 12                         110 x 110x  12
Težina reklame(kg) :                         30                                           45
Ispis temperature :                           DA                                         DA
Potrošnja energije(W):                    200                                        200

DIGITALNI led krst ispisuje tačno vrijrmr - SAT

digitalni LED krst ispisuje tačno vrijeme – SAT

digitalni LED krst ispisuje temperaturu

digitalni LED krst ispisuje temperaturu