AP. KRST Al 60x60cm

Sa stanovišta izrade ovi krstovi su  uobičajne reklame, ali urađene u obliku krsta.

Okvir se radi od aluminijumskog profila, veoma atraktivnog iygleda, a u pojedinim slučsjrvima se koristi i nehrđajući (INOX) lim, prema zahtjevu kupca. Ravne površine (prednja i zadnja) se rade od pleksiglasa i presvlači se zelenom folijom (apotekarska boja). Za rasvjetu se koristi neonske sijalice, neonske cijevi ili LED diode. U svrhu efektivnosti, moguće je kombinovati LED diode u direktnom i indirektnom osvjetljenju. Isto tako, može se ugraditi odgovarajuća elektronika koja može dati veliki broj efekata u smislu: paljenja-gašenja rasvjete, trčećeg ili plivajućeg efekta i slično.

Ovi krstovi se rade u dimenzojama 60×60 cm, 90×90 cm, a popotrebi i većih gabarita.