Digitalni časovnik DS3207730

SAT DS

Zahvaljujući stalnom usavršavanju naših proizvoda. došli smo do proizvoda koji je zadnja riječ tehnike.

To je digitalni časovnik DS3207730, posebno urađen za potrebe hidrocentrale Jablanica.
Displej je dimenzija 3600x340mm (prostor popunjen diodama).

Gabariti samog displeja nešto su veći, približno 3800x550x60mm.

Displej ima mogućnost istovremenog prikaza dana, datuma i sata tipa

             [PON 18. JUL 22:05:30].

 Posjeduje digitalni temperaturni senzor DS1621 i u mogućnosti je ispisati temperaturu koju izmjeri u neposrednoj blizini samog displeja.

Temperatura se ispisuje na način da se na mjestu ispisa datuma, u pravilnim vremenskim intervalima prikaže temperatura u trajanju od 5 do 10 sekundi.

Ispis  približno izgleda

             [TMP 18 oC 22:05:30].

Displej je sastavljen od crvenih super LED dioda promjera fi 5 mm, a koje su vidljive i pri dnevnom svjetlu. Sat se podešava ručno pomoću funkcijskih tastera. Preciznost sata je +/- 1 minut / mjesec.

Postoji i mogućnost sinhronizacije sa vanjskim uređajima za GPS navođenje RS 232 linijom,. U slučaju spajanja sa GPS uređajem za navođenje displej bi prikazivao centralno (satelitski sat) vrijeme i tada je preciznost sata izuzetna,približno +/- 1 mili sekunda. Displej posjeduje vlastito napajanje 220 V AC Za komunikaciju sa GPS uređajem koristi ulaz/izlaz do 20mA.

hidro elektrana Salakovac kod Mostara

hidro elektrana Salakovac kod Mostara

postavljanje reklame u HE Salakovac

postavljanje reklame u HE Salakovac