gradski sat

U saradnji sa partnerskim firmama proizvodimo nekoliko varijanti javnih satova.

javni sat u Tešmju

javni sat u Tešmju

 

 

sat DS64V32P10R-T integrisan u totem javnog sata u Cazimu

javni sat u Cazimu

Javni sat u Jajcu

Javni sat u Jajcu

kombinacija analognog sata i digitalnog LED displeja

kombinacija analognog sata i digitalnog LED displeja

 

 

ljubuskinovi

javni sat LJubuški

 

javni sat u Sarajevu

javni sat u Sarajevu