Infoinz1

Višegodišnje iskustvo u proizvodnji reklamnih LED displeja ali isto tako stečeno iskustvo u proizvodnji drugih svijetlećih reklama doprinijeli su proizvodnji reklama koje su kombinacuja više vrsta reklama.

Vizualni efekat je iznenađujuće dobar. Sve prednsti pojedinih tipova reklama se objedine na jednom mjestu. Ovako urađene reklame su prava umjetnička djela. Naši stručnjaci su spremni da Vam pomognu u kreiranju Vaše reklame, po kojoj će Vaša firma biti prepoznatljiva.

Od mnoštva kombinacija izdvajamo:

 * Kombinacija reklamnog displeja RDD97/13, RDD160/13, RDD200/13 ili drugi i pozadinske LED rasvjete ili neonske rasvjete. U ovakvoj kombinaciji preporučujemo pozadinsku rasvjetu sa LED diodama, koja može biti direktna ili indirektna.

Prednost indirektne pozadonske rasvjete jeste mogućnost slaganja LED dioda koje mogu dati jako fini spektar duginih boja, ali se boje ne vide pri dnevnom svjetlu.

Direktna pozadinska rasvjeta se vidi, čak i kada je reklama izložena direktnoj sunčanoj svjetlosti, ali je manja mogućnost dobijanja svih nijansi boja.

Kada se na pozadinsku rasvjetu doda daodatna elektronika, koja paljenjem i gašenjem pozadinske rasvjete daje neograničeni broj kombinacija, tada do izražaja u potpunosti dolazi sva raskošnost LED dioda.

Isto tako se može kombinovati i neonska rasvjeta, čiji se efekti vide samo kada je tama

* Kombinacija digitalnog časovnika,  DS100-4 DS120-4, DS60-6 ili nekog drugog sa LED reklamom (reklama sa LED diodama).

Koriste se sve vrste časovnika u kombinaciji i sa drugim vrstama reklama, obične ili svijetleće. Ako se koriste LED diode za rasvjetu, postoji mogućnost direktne ili indirektne rasvjete. U slučaju korišćenja LED rasvjete, najčešće se dodaje dodatna elektronika, koja se programira tako da paljenjem i gašenjem svakog slova posebno ili segmenta reklame, daje mnoštvo efekata koji privlače pažmju prolaznika. Više