APN200-ŠELGodine usavršavanja i stalno poboljšavanje svih naših proizvoda, naš su glavni moto, Tako smo stigli i do najpouzdanijeg pretvarača napona a to je pretvarač napona APN200-ŠEL.  Ovaj proizvod je godinama usavršavan u našoj radionici i testiran širom cijele BiH. Hrvatske i Srbije kod hiljade zadovoljnih kupaca.

S toga ponosno možemo tvrditi da je

  APN200ŠEL najpouzdaniji pretvarač napona u svojoj klasi

PRETVARAČ NAPONA APN200-ŠEL i  APN500-ŠEL       

 Pretvarač napona je uređaj koji obezbjeđuje neprekidno napajanje potrošača, u slučaju nestanka električne energije. Kao izvor napajanja se koristi akumulatorska baterija napona 12V, koji se pomoću pretvarača transformiše u napon 220V~/50Hz. Uređaj ima ugrađen punjač akumulatora koji kada postoji prisustvo mrežnog napona dopunjava akumulatorsku bateriju. Regulacija punjenja se vrši automatski i kada se akumulator napuni- punjač se isključuje. Takođe, uređaj ima ugrađenu zaštitu od totalnog pražnjenja akumulatora u režimu kada radi kao pretvarač. Maksimalna snaga potrošača koja smije biti priključena na uređaj je naznačena na kućištu uređaja i ne smije biti prekoračena!

 APN200-ŠELi APN500-ŠEL uputstvo za upotrebu   OVDJE