Pored jednobojnih LED displeja u zadnje vrijeme sve su popularniji displeji u boji. Rade se u velikom broju kombinacija veličina, od malih displeja dimenzija 96×32 cm pa do velikih displeja  preko 10 m2 pa i do 20 m2. U zavisnosti od mjesta postavljanja mogu se izraditi kao jednostrani ili dvostrani.

Za video kliknuti na sliku.