TIROL datum 

Nastavili smo saradnju sa firmom EMKA d.o.o. iz Dervente i za potrebe klijenta iz Austrije uradili reklamni displej površine 3.5 m2

Tačan naziv displeja je:

RDD352V96P10R

osnovne karakteristike

Kao kod svih naših proizvoda, oznaka proizvoda kazuje karakteristike:

RDD – reklamni digitalni displej

352V96 – dužina i visina displeja u cm

p10 – gustina piksela u mm

R – boja LED dioda (CRVENA)

testiranje displeja u našoj radnji

testiranje displeja u našoj radnji

puštanje displeja u rad i faza testriranja, neposredno nakon montaže u Tirolu

puštanje displeja u rad i faza testriranja, neposredno nakon montaže u Tirolu

                                     RDD     352V32P10R           320V48P20       385V48P20

Visina displeja  (cm) :                       96                         48                         25
Dužina displeja  (cm) :                    352                       320                        385
Dimenzije  reklame (cm) :      352 x 96 x 12            326x52x8         391 x 52 x 8
Broj piksela (tačaka) :               152 x 96                  160 x 24              192 x 24
Broj dioda u tački:                         1                              3                        3      Ukupno dioda:                             5632                       11520                 13824   Prikaz temperature:                     DA                         DA                         DA       Potrošnja energije(W):              500                          150                        200