Razvoj LED diode, dao je neslučene mogućnosti za razvoj saobraćajne signalizacije. rije svega semaforske signalizacije a i saobraćajnig znakoca sa LED diodama