Raskrsnica2

Raskrsnica ulica P.P. NJegoša i V.Ž.Mišića u Brodu

Višegodišnji problem semaforske signalizacije u Brodu, konačno je riješen, na zadovoljstvo građana, a posebno vozača u gradu. Naime, do sada su semafori u Brodu više vremena bili neispravni nego što su radili. Na zahtjev Načelnika opštine Brod a u koordinaciji sa administrativnom službom opštine, odjeljenjem za urbanizam i prostorno uređenje, naša firma je izvršila pregled semaforske signalizacije na raskrsnici ulica P.P. NJegoša i V.Ž.Mišića u Brodu. Nakon utvrđene defektaže, a utvrdivši da je već postojeća semaforska signalizacija u veoma lošem stanju i da je pouzdanost iste mala, predložili smo postavljanje nove opreme i sanaciju onih samaforskih lanterni koje nisu oštećene.Isto je od strane administrativne službe i prihvaćeno.

U saradnji sa firmom “Telefonija Vidaković” iz Doboja, a koja je isporučilac opreme  uradili smo sledeće:

*Instalacija mikroprocesorskog semaforskog uređaja EC2

*Postavljanje novih vozsčkih lanterni fi 210 mm, rasvjetna tijela LED diode

*Reparacija postojećih pješačkih lanterni i ugradnja LED dioda

Nakon instalacije prateće opreme, semaforska signalizacija je puštena u rad i do dana današnjeg, ovaj semafor radi “bez greške”

Prednosti ovog sistema su:

– pouzdaniji rad signalizacije

– bolja vidljivost pri izloženosti suncu (nema dileme “svijetli crveno ili ne svijetli”)

– duži radni vijek LED diode u odnosu na klasične sijalice (u prosjeku više od 10 puta)

– znatno manja potrošnja električ energije (10 puta)

Semafor R

saobraćajna lanterna

Semafor pj

pješačka lanterna