SS100-70MF za web

Dvije su osnovne verzije sportskih semafora za fudbal:

* za mali fudbal Više  i

* za veliki fudbal