Za fudbalske terene, vrlo jednostavno možemo , na već postojeće semafore, odnosno na staru semaforsku konstrukciju dograditi LED displeje. Na taj način se dobije savremeni elektronski semafor.

Đakovo 11,05, 2017

 

gradnja novog semafora u Đakovu

gradnja novog semafora u Đakovu