Velična semafora za košarku zavise od:

* veličine sportske dvorane i

* od ranga takmičenja.

Do sada smo proizveli nekoliko varijanti sportskih semafora za košarku:

SS100-70KOŠ mali, prenosivi semafor za košarku  više

SS100-70KOŠ485Mx sistem malih, prenosnih semafora za košarku  više

SS100-70ODKOS – kombinovani semafor za odbojku i košarku, više

SS300-160UNIV – veliki, univerzalni semafor za više sportova Više