SS100-70KOS 485MAX

SS100-70 KOS485max  je sistem, malih, prenosnih semafora za praćenje košarkaškoh utakmica. Sastoji se od:

* glavnog semafora dimenzija 100 x 70 x 5 cm i

* pomoćnih semafora, dimenzija: 55 x 55 x 5 cm – 2 komada

 

Radi malih dimenzija vrlo lako se transportuje u manjim automobilima tipa GOLF  i slično, te je pogodan za prenos od sale do sale za praćenje turnirskih takmičenja.

Radi male cijene koštanja pogodan je za postavljanje u manje sportske dvorane (škole), kao glavni semafor ili kao pomoćni semafor, u većim salama..

Glavna razlika u odnosu na SS100-70KOŠ je  u dva mala semafora za akciono vrijeme (24/14 sekundi). Ova dva semafora se postavljaju u blizini koševa, kako bi igrači imali brz pregled vremana do isteka napada, a i do kraja tekuće četvrtine.  

PS KOS 1

 Svi semafori se povezuju sa upravljačkom konzolom i tada rade u potpunoj sinhronizaciji

Glavni semafor može prikazati osnovne podatke za praćenje košarkaške utakmice.

Glavno vrijeme,

Period igre (1 do 4)

Glavni rezultat

Pomoćni semafori mogu prikazati:

Gavno vrijeme,(opciono)

Vrijeme do isteka napada (24/14 S)

NAPOMENA: svaki od ova tri semafora može da radi samostalno, što je velika prednost, jer se sa upravljačkom konzolom mogu povezati samo dva pomoćna semafora (semafori akcionog vremena). Ovo se ćesto koristi u kombinaciji kada je u sportskoj dvorani već ranije instalitan sportski semafor drugog proizvođača a kome nedostaju semafori akcionog vremena, što je čest slučaj u većini starijih sportskih dvorana.

U ovom slučaju se za prikaz rezultata koristi glavni semafor a za praćenje akcionog vremena se koriste samo pomoćni semafori (bez glavnog semafora SS100-70KOŠ485max)

Semafor je opremljen zvučnom sirenom, koja se automatski oglašava prilikom isteka vremena napada  (24 sekunde na 0) ili isteka glavnog vremena (glavno vrojeme na 0.0)

Takođe, alarm se uključuje ručno, pritiskom tastera  “ALARM” na upravljačkoj konzoli, (poziv TIME OUT)

Uz semafor se isporučuje upravljačka konzola, pomoću koje se upravlja semaforom na vrlo jednostavan način.

Velika prednost ovog semafora je u načinu upravljanja, jer semaforom može upravljati i priučeno lice (vrlo jrdnostavne komande).

Uputstvo za SS100-70KOŠ485max

UkSS100-70KOS485maxUpravljačka konzola za semafor SS100-70KOŠ485MAX