Većina sportskih semafora se koriste za više sportova te su na taj način univerzalni semafori, Do sada smo proizveli nekoliko varijanti univerzalnih sportskih semafora:

SS300-160UNIV – veliki, univerzalni semafor za više sportova Više

SS100-70RUMF -kombinovani semafor zar rukomet i  mali fudbal, više

SS100-70ODKOS – kombinovani semafor za odbojku i košarku, više