SS100-70UNIV1-485MAX kos

SS100-70UNIV1 i SS110-80UNIV1  su sistemi, malih, prenosnih semafora za praćenje košarkaškoh I odbojkaških utakmica ali i za prećenje utakmica malog fudbala i rukometa.

Sastoji se od:

* glavnog semafora dimenzija 100 x 70 x 5 cm ili 110 x 80 cm

* pomoćnih semafora, dimenzija: 55 x 55 x 5 cm – 2 komada

 Dodatak glavnoj tabli su  dva mala semafora za akciono vrijeme (24/14 sekundi). Ova dva semafora se postavljaju u blizini koševa, ili na same koševe, kako bi igrači imali brz pregled vremana do isteka napada, a i do kraja tekuće četvrtine.  i koristi se samo za potrebe košarkaških utakmica.

pomoćni semafori PS55x55-24/14s se ne mora montirati na koš. može i sa strane ili pored samog terena

 Svi semafori se povezuju sa upravljačkom konzolom i tada rade u potpunoj sinhronizaciji

Kada se semafor koristi za košarku, glavni semafor može prikazati osnovne podatke za praćenje košarkaške utakmice.

Glavno vrijeme,

Period igre (1 do 4)

rezultat na strani DOMAĆ  i rezultat na strani GOSTI

Time Out – za svaku od ekipaa po 3 Time Out

Pomoćni semafori mogu prikazati:

Gavno vrijeme,(opciono)

Vrijeme do isteka napada (24/14 S)

Semafor je opremljen zvučnom sirenom, koja se automatski oglašava prilikom isteka vremena napada  (24 sekunde na 0) ili isteka glavnog vremena (glavno vrojeme na 0.0)

MOD ZA RUKOMET, MALI FUDBAL i ODBOJKU

SS100-70UNIV1-485MAX odb

Kada semafor  SS100-70UNIV1-485max radi u modu za odbojku, može prikazati osnovne podatke za praćenje odbojkaške utakmice.

Glavno vrijeme,

Rezultat u setovima

Period igre (SET)

Glavni rezultat u setu i

Time Out – za svaku od ekipaa po 3 Time Out

Uz semafor se isporučuje upravljačka konzola, pomoću koje se upravlja semaforom na vrlo jednostavan način.Isto tako, uz semafor se isporučuje sirena-ALARM, koja se uključuje automatsli po isteku napada (24/14 S), po isteku četvrtine ili po isteku poluvremena u košarci. Alarm se može pozvati ručno u svakom trenutku (TIME OUT) kod košarke a i kod odbojke, malog fudbala ili rukometa.

Velika prednost ovog semafora je u načinu upravljanja, jer semaforom može upravljati i priučeno lice (vrlo jrdnostavne komande).

Radi malih dimenzija vrlo lako se transportuje u manjim automobilima tipa GOLF  i slično, te je pogodan za prenos od sale do sale za praćenje turnirskih takmičenja.

Radi male cijene koštanja pogodan je za postavljanje u manje sportske dvorane (škole), kao glavni semafor ili kao pomoćni semafor, u većim salama..

Ovaj tip semafora ima mogućnost prilagodbe, te se kao takav vrlo jednostavno prilagodi za praćenje rukometnih u utakmica malog fudbala.

RADI SE O VEOMA FUNKCIONALNOM SEMAFORU!